Kristusmeditation ved fuldmåne fandt de første år sted i  offentlige lokaler i Silkeborg bl.a Medborgerhuset, Lunden og Dybkær sognegård. Siden da er det foregået i privat regi hos Morten Stender, som i 2016 udgav bogen Korsets liv - livets kors, Forlaget Oplev

Alle mennesker har haft specielle oplevelser ved fuldmåne, og mange er fascinerede af det specielle lys, der er over landskabet på disse aftener. Månen lærer os at lytte til livets langsomme pulsslag og at genfinde kontakten til naturen.
Som fuldmånen oplyses af Solen, oplyses vi af Kristus, når vi tror.

Hver Kristusmeditation rummer musik, fællessang, evt tekstlæsning og bøn, bl.a. en meditation over Jesusbønnen: Herre Jesus Kristus, forbarm Dig over mig. Vi slutter aftenerne med lysglobetænding og en salme. Forløbet varer en times tid, hvorefter der er mulighed for socialt samvær over en kop te eller kaffe. Her kan aftenens oplevelser deles.
Vores formål er at
skabe et fælles erfaringsrum for kristne i Silkeborg og omegn, i en ramme som ligger inden for en økumenisk kristendomsforståelse.
I Paulus`brev til Galaterne kap 3,vers 28 står der:
”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle een i Kristus Jesus”

Mennesket er som et kors med en lodret og en vandret akse. Den lodrette akse repræsenterer vores forhold til Gud. Den vandrette vores forhold til vores medskabning og den natur vi lever i. Ved bøn og meditation kan vi åbne os for Gud således, at vi med fornyet livsmod kan vende os mod vores medskabning her på Jorden, som vi ogsÃ¥ har et ansvar for

I Paulus 1.Korinterbrev Kap 6, vers 19-20 står der:
”Ved I ikke, at Jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!”


Frans af Assissis bøn om fred:

Herre,
Gør mig til et redskab for din fred.
Hvor der er had, lad mig vise kærlighed,
hvor der er uret, tilgivelse,
hvor der er splid, enhed,
hvor der er tvivl, tro,
hvor der er løgn, sandhed,
hvor der er fortvivlelse, håb,
hvor der er sorg, glæde,
hvor der er mørke, lys.

Giv, Herre,
at jeg ikke så meget
Må søge at blive trøstet, som at trøste,
at blive forstået, som at forstå,
at blive elsket, som at elske.

for,
Det er ved at give, at vi modtager,
ved at tilgive, at vi tilgives,
ved at dø, at vi fødes til evigt liv

hovedside